Serdecznie witamy na stronie firmy
P.P.H.U.  M. Piórowicz

Pragniemy  wszystkich zainteresowanych zapoznać z budową wewnętrzną, 
zasadą działania i sposobem podłączenia nowego urządzenia 
chroniącego silniki elektryczne przed pracą niepełnofazową
Kontrolera Faz -  KF3-S"Sztuczna"
faza

Opis KF3-S 

Oferta


Jakość sieci 
trójfaz. N.N.

Pliki

Firma


 Korzyści ze stosowania KF3-S 

Ocena jakości KF3-S wydana przez C.O.B.R. "Elektromontaż" Warszawa potwierdza wyjątkowe zalety KF3-S, porównując jego cechy użytkowe z właściwościami znanych powszechnie czujników asymetrii napięciowej
(dokument do wglądu na podstronie Pliki). Ocena  zakończona zaleceniem stosowania KF3-S jako: 

- Zabezpieczenie podstawowe silników małej mocy 
- Uzupełnienie zabezpieczenia podstawowego silników dużej mocy.

 Wyjaśnienie - skąd tak dobra opinia o KF3-S:

Silniki małej mocy - zabezpieczeń termicznych się nie stosuje, gdyż są nieskuteczne, a KF3-S niezależnie od mocy - zabezpiecza każda maszynę (w tym także te najmniejsze), gdyż reaguje na jakość sieci - a nie pobierany przez maszynę prąd. Bez KF3-S pozostaje tylko ochrona przed zwarciem, a samego silnika nic nie chroni. Taki mały silnik może sam w sobie nie jest zbyt cenny, ale jego awaria - może spowodować wielkie straty. 

Silniki średniej i dużej mocy - gdzie stosuje się powszechnie znane zabezpieczenia termiczne, KF3-S selektywnie reaguje na stany awarii sieci typu "zanik fazy" ZANIM zostanie przeciążony termicznie silnik i zadziała zabezpieczenie termiczne. Zwiększa się w ten sposób trwałość tak silnika jak i zabezpieczającego ten silnik termika nie powodując rozregulowania tego ostatniego przez co jego zespół ["termik"+KF3-S] jest rozwiązaniem znacznie skuteczniejszym niż stosowanie samego "termika" bez KF3-S. 

Odporność na zakłócenia - czyli także brak nieuzasadnionych zadziałań która cechuje KF3-S jest jego równie ważną zaletą co wysoka czułość. Przy tradycyjnych zabezpieczeniach bywa tak, iż ciągłe fałszywe alarmy, niepotrzebne zakłócenia pracy maszyn i powodowane tym przestoje bywają czasem bardziej uciążliwe niż skutki awarii przed którymi zabezpieczenia mają chronić. Przy stosowaniu KF3-S nie ma takich dylematów, bo urządzenie to zadziała wyłącznie wtedy gdy jest taka konieczność.

Monitorowanie sieci - KF3-S jest jedynym urządzeniem na rynku potrafiącym wykryć asymetrię fazową sieci. W przypadku zaniku fazy czy znacznej asymetrii fazowej sieci Użytkownik pozbawiony KF3-S nie będzie wiedział czemu "termik" zadziałał, i jedyne co będzie mógł zrobić to tak przeregulować zabezpieczenie by nie zakłócało pracy maszyny, tym samym pozbawiając się nawet tej ochrony jaką dawał dobrze ustawiony "termik". KF3-S nie musi nawet współpracować z żadnym silnikiem by skutecznie monitorować jakość sieci.

Łatwość wbudowania w istniejące układy zabezpieczeń - Niemal natychmiastowe po załączeniu zasilania wejście KF3-S w stan aktywny (ok. 0,2 sek.) sprawia, że urządzenie nie wnosi zauważalnego opóźnienia w modyfikowany obwód. Przełączalny zaś styk wyjściowy o obciążalności do 5A przy 250V galwanicznie odizolowany od reszty układu to możliwość sterowania bezpośrednio nawet potężnym stycznikiem, lub też współpraca na przykład z niskonapięciowymi układami monitorującymi czy alarmowymi.

 

BUDOWA WEWNĘTRZNA ŁĄCZNIKA  KF3-S

 

Z pomiarów przedstawionych na stronie SZTUCZNA FAZA wynika, że właściwym kryterium oceny jakości sieci, jest wartość asymetrii fazowej, a nie jak we wszystkich znanych do tej pory - czujnikach asymetrii napięciowej. Z analizy wykresów wynika, że wartości napięć są wręcz zakłóceniem, a nie godną zaufania informacją. Z tego to względu w KF3-S kompletnie ignoruje wartości napięć fazowych, a bada jedynie ich zależności fazowe. Na tym polega zasadnicza różnica w sposobie pracy KF3-S i zarazem tajemnica jego niezawodności. W celu realizacji tych założeń, powstało urządzenie zrealizowane w technice cyfrowej, porównujące bieżące parametry sieci z wbudowanym wzorcem sieci prawidłowej. Układ wejściowy zmienia napięcie linii sieci na wartości logiczne im odpowiadające, oraz wytwarza sygnał synchronizacji który po opóźnieniu o wartość odpowiadającą strefie nieczułości, synchronizuje z siecią (+ zadane opóźnienie) generator wzorca sieci idealnej. W komparatorze fazy porównywane są sygnały logiczne zawierające informację o fazie napięcia w poszczególnych liniach sieci z wzorcem. Jeżeli którekolwiek opóźnienie fazy przekroczy wartość ustaloną, natychmiast wskaźnik LED zmieni kolor z zielonego na czerwony, a jeśli potrwa dłużej niż czas zwłoki drugiego układu czasowego (ok. 1 sek.), zostaną przełączone styki wyjściowe na ”alarm”. Brak zakłócenia w ciągu min. 1 sek. Przełączy styki wyjściowe na “praca”

 Podstawowe dane techniczne:

PARAMETR

WARTOŚĆ

ZACISKI

UWAGI

zasilanie KF3-S

20mA/250V 50Hz

"L1" ; "N"

połączenie wewn.

prąd wejść
pomiarowych

0,5mA

"L1" ; "L2" ; "L3"

oraz "N"

zakres 
nieczułości

3 stopnie +/- 0,5

nie dotyczy

wartość typowa

obciążalność
styków wyj.

maks. 5A/250V

wejście; praca; alarm

odizolowany od reszty 

Opis techniczny urządzenia znajduje się w karcie katalogowej 
(do obejrzenia i pobrania) na stronie "Pliki" . Tam też umieszczono
schematy przykładowych podłączeń, krótką informację techniczną, certyfikat bezpieczeństwa "B" i opinię techniczną o jakości i użyteczności KF3-S.
Urządzenie zaopatrzone jest w roczną gwarancję udzielaną
na zasadach ogólnych (Dz. U. nr 64 z 14.06.99r. poz.328)`

 

SCHEMAT BLOKOWY KF3-S

 

 

WNĘTRZE UKŁADUNowoczesna technologia i trójetapowa kontrola w trakcie produkcji - 
są gwarancją najwyższej jakości 
i niezawodności KF3-S. 

`

Podłączenie KF3-S jest jak widać - bardzo prosta sprawą. Gdyby jednak wystąpiły jakiekolwiek wątpliwości, przykładowe układy połączeń są narysowane na wewnętrznej stronie opakowania. Można też zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości - 
 -skontaktować się z naszą firmą.

 

Najprostszy układ, czyli stycznik bez “podtrzymania”

Układ z podtrzymaniem i zmianą kierunku obrotów

                  

 

 

 

 

 

 

Ostatnia zmiana 22.02.2009r