Serdecznie witamy na stronie
P.P.H.U.
  M. Piórowicz

Na stronie umieszczono pliki dotyczące KF3-S zawierające opisy,
dokumenty i rysunki.


    
  "Sztuczna"
faza

 

Opis KF3-S

 

Oferta

    
Jakość sieci
trójfaz. N.N.

 

Pliki

 

Firma


Cerytfikat bezpieczeństwa

Wydany przez Z.C.W.i P.S.J "POLAM" Warszawa. Dokument stwierdzający że KF3-S jest urządzeniem bezpiecznym dla użytkownika.

Ocena jakości KF3-S wydana przez C.O.B.R. "Elektromontaż" Warszawa. Dokument potwierdza wyjątkowe zalety KF3-S, porównując jego cechy użytkowe z właściwościami znanych powszechnie czujników asymetrii napięciowej. Ocena zakończona zaleceniem stosowania KF3-S jako

- Zabezpieczenie podstawowe silników małej mocy,
                            - Uzupełnienie zabezpieczenia podstawowego silników dużej mocy.

ULOTKA - Krótka informacja o właściwościach / zaletach KF3-S, w formacie PDF przygotowany pod kątem ew. wydrukowania tej informacji. Jedna strona A4 druk dwustronny, kartka po wydrukowaniu złożona na pół (A5) 
Parametry techniczne KF3-S w formie karty katalogowej.
Ceny KF3-S, rabaty i upusty.
Praca Dyplomowa Inżynierska

"ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH OD ASYMETRII FAZOWEJ"
Opracowanie teoretyczne zagadnienia asymetrii fazowej z uwzględnieniem Kontrolera Faz KF3-S 

Patent na KF3-S - powód do dumy Autora oraz potwierdzenie,
że KF3-S nie ma nic wspólnego z rozlicznymi wersjami powszechnie znanego,
ale niestety zawodnego - czujnika asymetrii napięciowej 
  Publikacje na temat KF3-S
  Artykuł w mies. "Wiadomości Elektrotechniczne" nr 11/1999 
  Artykuł w miesięczniku ELEKTROINSTALATOR nr 1-2/2000
  Artykuł w biuletynie inf. S. E. P.  "Spektrum" nr 3/2000
  Artykuł w miesięczniku "Radioelektronik" nr 8/2001

Ostatnia zmiana 21.12.2008r