Serdecznie witamy na stronie firmy
P.P.H.U.
M. Piórowicz

Strona przeznaczona dla tych, którym nieobojętna jest sprawa jakości sieci trójfazowej ogólnie, a zagadnienie jej asymetrii fazowej - w szczególności.


  "Sztuczna" 

Opis KF3-S 

Oferta

Jakość sieci 

Pliki

Firma

faza 

   

trójfaz.  N.N.

   

Obecny stan powszechnej świadomości na temat asymetrii fazowej sieci N/N:

Istnieje powszechne przekonanie, że wzajemne przesunięcie faz w liniach sieci trójfazowej - jako zależne jedynie od konstrukcji generatorów w elektrowniach, ma wartość 120 stopni i fakt ten nie podlega dyskusji. Stąd także wynika przekonanie, że i pole magnetyczne w stojanie maszyny zasilanej z tej sieci wiruje zawsze z prędkością synchroniczną.

Wyjątek od reguły:
Jedyny znany przypadek gdy tak nie jest, może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy któraś z linii sieci zostanie uszkodzona. Wtedy jeśli pracująca maszyna wytwarzać będzie "sztuczną" fazę, to faza ta, "produkowana" przez pracujący (z poślizgiem) silnik, będzie opóźniona co najmniej o wartość wynikającą z poślizgu z jakim maszyna fazę tę wytwarzająca pracuje. W przeciwnym przypadku przy istnieniu napięcia - pobierałaby moc z linii nie podłączonej do niczego, a takich cudów nie ma. Przypadek ten został udokumentowany i omówiony na podstronie "sztuczna faza". 

Jednakże czy rzeczywiście to jedyna taka sytuacja? Odpowiedzią są poniżej zamieszczone wyniki pomiarów: Wszystkie poniższe wykresy są w tej samej skali, by ułatwić ich porównanie.

 

Pomiary napięć i kątów fazowych sieci.

 Pomiary robione co ok. 20 sek. Zapis rejestrowany od godz. 18 do godz. 20 dnia następnego - w Warszawie. Na wyższym wykresie przedstawione są wartości napięć fazowych, na niższym - błędy poszczególnych faz. Widać kiedy Warszawa budzi  się ze snu (ok. 7 rano, od pomiaru nr1500).

Pomiary robione co ok. 20 sek. Zapis rejestrowany od godz. 18 do godz. 20 dnia następnego - w podwarszawskiej wsi. miejscu gdzie w sezonie "działkowym" innym miernikiem zmierzono błąd fazy ok. 10 stopni. Na prezentowanym wykresie błąd ten nie przekroczył w czasie pomiaru wartości 3,5 stopnia. Nie jest to wartość dramatyczna, ale zadaje zdecydowanie kłam tezie że fazy w sieci są przesunięte względem siebie zawsze o 120 stopni.

Pomiary wykonane i zarejestrowane miernikiem/rejestratorem parametrów sieci produkcji P.P.H U.  M.Piórowicz

Hipoteza robocza zakłada, że:

Asymetria fazowa jest skutkiem asymetrycznego obciążenia odbiorami jednofazowymi  
linii o znacznej indukcyjności (stała czasowa L/R).

 

Dla odbiorcy energii (właściciela silnika) nie ma znaczenia jaka jest przyczyna powstania obserwowanej asymetrii fazowej. Jej skutek jest zawsze taki sam, czyli zwiększenie strat na ciepło - do spalenia silnika włącznie. Na powyższym zapisie parametrów normalnie pracującej sieci można odszukać dokładnie taki sam układ faz i napięć jak w czasie klasycznego "zaniku" fazy.  Choć prezentowane pomiary nie uchwyciły tak spektakularnych zdarzeń jakie obserwowane były przy pomocy innego miernika (błąd fazy do 10 stopni zmierzone miernikiem bez możliwości rejestracji pomiarów), ale już w tej chwili można zastanowić się nad odpowiedziami na kilka moim zdaniem istotnych pytań: 

1)  Jak duże błędy fazy występują w normalnie pracującej sieci, jaki to ma wpływ na trwałość zasilanych taką siecią maszyn elektrycznych, oraz jakie wartości asymetrii fazowej można uznać za dopuszczalne, a jakie - już nie? (Idzie o wartość dopuszczalnego błędu w stopniach i kryteria oceny) 

2)  Jakie jest znaczenie asymetrii fazowej w generowaniu strat tak przy przesyle jak i u odbiorcy energii w skali całego kraju?  

3)  Jakie w skali kraju są straty w zniszczonych maszynach, pożarach zabudowań, ofiarach tych pożarów i kosztach interwencji Straży Pożarnej? 

4)  Dlaczego Energetyka, Ubezpieczyciele czy na przykład Laboratorium Instytutu Pożarnictwa nie mają pojęcia o istnieniu i skutkach zjawiska asymetrii fazowej?

Recepta na wyjście z impasu wydaje się dość prosta: Wartość asymetrii fazowej musi zostać uznana za istotny parametr przy ocenie jakości energii elektrycznej.

 

     

Z poważaniem

        

Mirosław Piórowicz

Ostatnia zmiana 26.02.2009r